ZSI 75

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 


 
 

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 135
im. Marii Kownackiej

 

Gimnazjum Integracyjne Nr 29
im. Janusza Korczaka

"Wasz uśmiech jest moim uśmiechem"

Janusz Korczak

"Przejrzyjcie się w uśmiechu dziecka..."

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
w latach 2012-2017

       WIZJA

      Szkoła tolerancji i akceptacji

  • twórcza, przyjazna, bezpieczna,  

  • kształtująca postawy kreatywne, ucząca aktywności  odpowiedzialności za własny rozwój


       MISJA SZKOŁY

Kształtowanie postaw otwartości na świat, uczenie  samodzielności myślenia i podejmowania decyzji, odpowiedzialności za własny rozwój, współdziałania w zespole, umiejętności zastosowania  wiedzy w praktyce, budzenie wrażliwości na sztukę.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego